ISMERD MEG
ÉRTSD MEG
SZÓLJ BELE
OLVASS BELE
RÓLUNK
IMPRESSZUM
A weboldal tesztverzióját látod.
Az esetleges hibákért elnézésed kérjük.
Ha komoly problémákat tapasztalsz a megjelenítésben,
írj nekünk: info@szoljbele.hu
ISMERD MEG
ÉRTSD MEG
SZÓLJ BELE
OLVASS BELE
RÓLUNK
IMPRESSZUM
A weboldal tesztverzióját látod.
Az esetleges hibákért elnézésed kérjük.
Ha komoly problémákat tapasztalsz a megjelenítésben,
írj nekünk: info@szoljbele.hu

Rengeteg fiatal érzi úgy, nincs hatása arra, hogyan alakul a jövője. Nem hallgatják meg a javaslataikat, gondolataikat, nem számít a véleményük. Úgy érzik, a fejük felett hozzák meg a döntéseket.

 

Ennek nem kell így lennie.

 

Az Európai Unió kezdeményezésére ma minden fiatal beleszólhat abba, hogyan alakul a közös jövőnk: elmondhatja a véleményét, javaslatokat tehet. Vagyis hatással lehet a fiatalokat érintő döntésekre.

 

Ez a strukturált párbeszéd.

 

Egy olyan kezdeményezés, amelynek célja, hogy elősegítse a fiatalok és a döntéshozók közötti eszmecserét, annak érdekében, hogy az Európai Unióban hozott döntések tükrözzék a fiatalok szempontjait.

 

Erről szól a Szólj bele! Program is.

Érdekel, hogyan működik a strukturált párbeszéd? Íme a folyamat 10 egyszerű lépésben.
1.
Létezik egy szakemberekből, döntéshozókból és fiatalokból álló csapat, amelyet úgy hívnak: Európai Irányítóbizottság. Az ő feladatuk, hogy megfogalmazzák azokat a kérdéseket, amelyekről konzultálni szeretnének az Európai Unióban élő fiatalokkal.
2.
Miután az Irányítóbizottságban eldöntötték, hogy miről szeretnének egyeztetni a fiatalokkal, a kérdéseiket eljuttatják a nemzeti munkacsoportokhoz.
3.
A nemzeti munkacsoport feladata, hogy bevonja a fiatalokat a strukturált párbeszédbe: megkérdezze a véleményüket, megismerje a javaslataikat. Vagyis: konzultáljon a fiatalokkal.
4.
A konzultáció többféle módon történhet: kérdőíveken keresztül, csoportos beszélgetéseken, fórumokon, vitanapokon.
5.
A munkacsoport félévente összegyűjti azokat az elképzeléseket, véleményeket, amelyeket a fiatalok a konzultáció során megfogalmaznak.
6.
A konzultáció eredményéről a munkacsoport készít egy összefoglalót. Ez tartalmazza a fiatalok gondolatait, javaslatait, válaszait.
7.
A munkacsoport eljuttatja az összefoglalót az Irányítóbizottsághoz. Ezt minden EU-tagállamban megteszik, vagyis a bizottsághoz összesen 28 összefoglaló érkezik.
8.
Az Irányítóbizottság ezután összesíti az eredményeket: megfogalmazza, hogy a felvetett témáról mit gondolnak az Unióban élő fiatalok. Az összefoglalót ezután továbbítja az Európai Ifjúsági Konferenciára.
9.
Az Európai Ifjúsági Konferencia egy félévente megrendezett konferencia – itt egyeztetnek politikusok, szakemberek és fiatalok a jövő ifjúságpolitikai döntéseiről. Ezen az eseményen az Európai Irányítóbizottság összefoglalója alapján ajánlásokat fogalmaznak meg.
10.
Az ajánlásokat eljuttatják az Európai Unió Tanácsához. Amikor ez a testület a jövő ifjúságpolitikai kérdéseiről dönt, akkor figyelembe veszi az ajánlásokat. Vagyis azok a fiatalok, akik részt vesznek a struktuált párbeszédben, és elmondják véleményüket, valóban beleszólnak abba, hogyan alakul a saját jövőjük.
Kapcsolódj be te is a hazai strukturált párbeszédbe, és mondd el a véleményed! Nem kell mást tenned, mint kitöltened az aktuális konzultációs kérdőívet. A válaszaiddal most hatással lehetsz arra, hogyan döntesenek az Európai Unióban a fiatalokat érintő kérdésekről.
Kitöltöm a kérdőívet Többet szeretnék megtudni

Janzsó Ádám a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) és a Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport elnöke. Műszaki menedzserként tanult a veszprémi Pannon Egyetemen. 2007-től 7 éven át a Várfok Alapítvány ifjúsági irodáját, majd a Veszprémi Ifjúsági Házat vezette. Trénerként és szervezetfejlesztőként dolgozva a nem-formális és formális civil szervezetek fejlesztését segítette, segíti. Korábban több ifjúsági érdekképviseleti kezdeményezés résztvevője volt helyi és regionális szinten. Szabadidejében általában a Balaton-felvidéken hódol kerékpáros szenvedélyének.

Bokányi Zita a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet kutató-elemzője. Szociológia mester szakot végzett a PPKE-n és szociálpolitika mester szakot az ELTE-n. Tanulmányai alatt hamar világossá vált számára, hogy a hazai ifjúság ügyével szeretne foglalkozni. Önkénteskedett gyerekotthonban, iskolában és több civil szervezetnél, melyeknek fő profilja a fiatalok bevonása volt. Így elméleti tanulmányai mellett a gyakorlatban is megtapasztalhatta, hogy mik a fiatalok problémái, mik foglalkozatják őket. Jelenleg az NCSSZI Kutatási Igazgatóságán különböző ifjúságkutatásokkal foglalkozik. Szabadidejében legszívesebben a belvárosos utcáit járja, ahol szereti felfedezni a legújabb kávézókat.

Paczuk Péter az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ifjúságügyi Főosztályának munkatársa. 2013-ban a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program keretein belül gyakornokoskodott, majd 2014-től kormánytisztviselőként foglalkozik nemzetközi ifjúságüggyel a főosztályon. Az ELTE-n szerzett diplomát szociológia; kommunikáció-, és médiaszociológia szakirányon. Hivatalos munkája mellett zenét szerez és felvételeket készít békásmegyeri hangstúdiójában.

Joó Kinga a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány képviseletében vesz részt az ifjúsági strukturált párbeszéd munkacsoport munkájában. Angol és történelem szakos tanárként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint nemzetközi kapcsolatok szakos diplomával is rendelkezik a nizzai CIFE-ről. Hallgató kora óta aktív résztvevője a hazai ifjúsági közéletnek, korábban mint hallgatói képviselő, később mint ifjúsági és civil szakértő. A munkacsoport tagjaként, valamint munkája egyéb területén, a generációk közötti együttműködést kívánja erősíteni, továbbá a képzés és a munka világa közötti könnyebb átmenet lehetőségeit vizsgálja. Szabadidejében, amiben a családja, a munkája és az önkéntes tevékenységei mellett nemigen bővelkedik, szívesen sportol és találkozik a barátnőivel.

Hámori Zoltán a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) operatív igazgatója. Politológiát és közgazdaságtant tanult a Budapesti Corvinus Egyetemen. Közel 15 éve dolgozik a DIA különböző programjaiban, mentorként, koordinátorként, programvezetőkét. Az utóbbi években főleg a non-profit menedzsment területére koncentrál, és ebben a témában vezet kurzust a Corvinuson. Emellett civil kezdeményezések megerősödését, hatékonyabb működését támogatja tanácsadóként. Szabadidejét főleg 3 éves lányával és családjával tölti.

Popper Eliza a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagja. Korábban a NIT és egyben a Strukturált Párbeszéd Nemzeti munkacsoport elnöke volt. Jelenleg az Európa Tanács Ifjúsági Tanácsadó Bizottságának tagja, valamint szabadúszó tréner, többek között 2013 óta az EU Ifjúsági Konferenciák facilitátora. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola nemzetközi tanulmányok szakán végzett, jelenleg az ELTE interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzésén írja diplomamunkáját. Szabadidejében a konyhában kísérletezik, zongorázik és énekel, könyveket olvas és színházba jár.

“Koska Ramóna az Ifjúsági Konzultációs Kör tagja. Tanulmányait az ELTE jogász, a BCE nemzetközi tanulmányok, valamint a CEU economic policy szakán végezte. Hosszú ideje részt vesz különféle hazai és nemzetközi ifjúsági és civil szervezetek munkájában, továbbá a közszférában is tevékenykedik. 2013-ban közigazgatási ösztöndíjas, 2014-ben a Kőrösi Csoma Program delegáltja Ausztráliába. Szabadidejében énekel, sportol, nyelvet tanul és a világot járja. Elkötelezett a környezet- és állatvédelem iránt.”

“Papp Kristóf a Nemzeti Ifjúsági Tanács delegáltja. Tanulmányait BCE nemzetközi tanulmányok és a BME nemzetközi gazdálkodás szakán folytatja. 2012 óta tevékenykedik a hazai és nemzetközi ifjúsági érdekképviselet, kifejezetten az európai ifjúságot érintő ügyek területén. 2013 októbere óta vesz részt az EU Ifjúsági Konferencián, az Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete (AEGEE-Budapest) volt elnöke. Szabadidejében szívesen fedezi fel a legkülönlegesebb gasztronómiai csodákat valamint sportol és túrázik.”

Szabó Csilla a Tempus Közalapítvány munkatársa. Tanulmányait a BCE nemzetközi tanulmányok szakon végezte. 2005 óta foglalkozik ifjúsági területtel. Kezdetben az európai uniós ifjúsági program képzési koordinátoraként felelt többek között a magyar elnökség alatt az Ifjúsági Konferenciáért is. 2012 óta a Tempus Közalapítványnál dolgozik a Nemzeti Europass Központ koordinátoraként. Szabadidejében szívesen sportol, utazik és főz.

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tűkrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.