Oktatási és Képzési Figyelő Európában

Hírek // 2016.12.14

Érdekel hogyan teljesített Magyarország vagy akár más országok az oktatási rendszerben? Esetleg szeretnéd összehasonlítani őket? Az Európai Bizottság éves beszámolójából minden kiderül.

Az Oktatási és Képzési Figyelő című kiadványsorozat éves jelentések formájában áttekintést nyújt az oktatás és a képzés EU-n belüli helyzetének alakulásáról. A kiadványsorozat adalékkal szolgál az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének (Oktatás és képzés 2020), a Bizottság átfogó növekedési és foglalkoztatási stratégiájának (Európa 2020), valamint a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének keretében kitűzött célok megvalósításához.

A Figyelő nyomon követi, hogy uniós és tagállami szinten hogyan alakul

  • a korai iskolaelhagyóknak és a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az Európa 2020 stratégiában előirányzott aránya,
  • az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszerben meghatározott referenciaértékek teljesítése a kora gyermekkori nevelésben és gondozásban való részvétel, az alapkészségekben tapasztalható alulteljesítés aránya, a felnőttképzés, valamint a frissen végzettek foglalkoztathatósága tekintetében,
  • a több területet érintő kiemelt témák kezelése, például az oktatás finanszírozása és a tanárok szakmai továbbképzése.

Összehasonlításra lehetőséget nyújtó nemzetközi vetületével és országspecifikus elemzéseivel a Figyelő megfelelő kiindulási alapként szolgál az oktatás és képzés kiemelt területein folytatott viták, valamint a tagállami oktatási reformok irányának meghatározása során. Megbízható és naprakész információkkal segíti a tagállami tapasztalatcserét.

Az Oktatási és Képzési Figyelő kvantitatív és kvalitatív források széles körére támaszkodik: tényadatai az Eurostattól, OECD-tanulmányokból és -felmérésekből, az Eurydice hálózat által az oktatási rendszerekkel kapcsolatban végzett elemzésekből, különböző felmérések adatkészleteinek kvantitatív analíziséből, valamint tudományos hálózatoktól származnak.

Magyarországi jelentés

További országok

SZÓLJ HOZZÁ!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.